แฟรนไชส์ เดอะวอฟเฟิล
Call us 02 748 6410-11
We're here to make your life easier : Contact
 
Please select language:

     
 


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีใจรักในการทำขนม
- รักงานด้านการขาย และการบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
- มีความพร้อมในด้านของงบประมาณการลงทุนในรูปแบบที่ท่านสนใจ
- สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบ และมาตรฐานของบริษัทฯอย่างเคร่งคัด
- มีความพร้อมเรื่องบุคลากรหน้าร้าน
- มีเวลาในการดูแล บริหารหน้าร้านอย่างเต็มที่
- สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารร้านค้า

 

In the year 2004, The Waffles was established to promote and to sell the waffle © Copyright 2014 All Rights Reserved. 
Follow us Social Netwoek
line Line QR Code
ig Instagram via browser
https://www.facebook.com/TheWaffleSupply facebook

u Youtube