แฟรนไชส์ เดอะวอฟเฟิล
Call us 02 748 6410-11
We're here to make your life easier : Contact
 
Please select language:

 
 
 
 


รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ The Waffle M (เคาน์เตอร์ เอ็ม)
การลงทุนแบบ The Waffle M งบการลงทุนเริ่มต้นคิดที่การออกแบบและก่อสร้างที่ 25,000 บาทต่อตารางเมตรเป็นหลัก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่เป็นสำคัญ สินค้าภายในร้านที่บริษัทจัดเตรียมให้คือ ขนมวอฟเฟิล เครื่องดื่มแบบสำเร็จรูป ไอศกรีมและสินค้าของฝาก เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่มีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดวาง เพื่อให้ร้านสามารถประกอบการได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น


รูปแบบการลงทุน The Waffle M มีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามทำเลและขนาดพื้นที่ ที่ได้รับการอนุมัติ ตัวอย่าง The Waffle M ดังนี้The Waffle Franchise (M) มีรูปแบบและงบประมาณดังนี้

Kiosk M
Premium
1. ค่าสมาชิกแรกเข้า
Initial Fee
20,000 บาท
2. อายุสัญญา
Contract Duration
2 ปี
3. ค่าสมาชิก (ปีถัดไป)
Renewal Fee
(10,000 บาท)
4. อุปกรณ์+วัตถุดิบ (โดยประมาณ)
Equipment & Raw Material
100,000+ -
5. ลิขสิทธิ์คีออส, เคาน์เตอร์
Kiosk Copyright
25,000 @ ตรม.
6. ขนาดพื้นที่
Kiosk Area
9-15 ตรม.
7. เงินค้ำประกัน
Security Deposit
50,000 บาท
งบการลงทุน (บาท)
Initial Investment (Thai Baht)
395,000-640,000
รายการเมนู
Menus
วอฟเฟิล 16 เมนู + ไอศกรีมโยเกิร์ต + เครื่องดื่ม + สินค้าของฝาก

หมายเหตุ : รายการ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลรายการอุปกรณ์วัตถุดิบและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดถือข้อมูลล่าสุด

 In the year 2004, The Waffles was established to promote and to sell the waffle © Copyright 2014 All Rights Reserved. 
Follow us Social Netwoek
line Line QR Code
ig Instagram via browser
https://www.facebook.com/TheWaffleSupply facebook

u Youtube