แฟรนไชส์ เดอะวอฟเฟิล
Call us 02 748 6410-11
We're here to make your life easier : Contact
 
Please select language:

     
 


งบประมาณและการลงทุน
The Waffle Franchise เราขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไขส์ทั้งหมด ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในรูปธุรกิจที่มีอนาคตมั่นคงและยั่งยืน ไม่เน้นการลงทุนที่เกินตัว คืนทุนในเวลาที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบให้เลือก ดังนี้

รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ The Waffle S (เดอะวอฟเฟิล คีออส S)

การลงทุนแบบ The Waffle S ปกติงบการลงทุนเริ่มต้นที่ 100,000 บาท รูปแบบการลงทุนนี้เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะคีออสมีความสวยสะดุดตา และพบเห็นได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น Lotus, Big C, Robinson, Central และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นตามจังหวัดต่าง หรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นจุดโหลดคน เช่น สถานีรถไฟหัวลำโพง ขนส่งหมอชิต และจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนรู้จัก The Waffle มากขึ้นคือ รถไฟฟ้า BTS ปัจจุบันเรามีสาขาบนสถานีทั้งหมด 7 สถานี คือ หมอชิต, ราชเทวี, อนุเสาวรีย์, ชิดลม, อโศก, สุรศักดิ์, ช่องนนทรี

ทำเลสำหรับการลงทุนรูปแบบนี้ เน้นทำเลประจำในห้างสรรพสินค้า หรือทำเล Indoor ทั้งหมด ขนาดคีออสมาตรฐาน หน้ากว้าง 1.80 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ความสูง 2.40 เมตร เน้นในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก และยังต้องเป็นทำเลที่ใกล้ทางเข้าออกหลัก เช่น ประตู หรือใกล้บันไดเลื่อน

The Waffle Franchise (S) มีรูปแบบและงบประมาณดังนี้

Kiosk S
1. ค่าสมาชิกแรกเข้า
Initial Fee
5,000 บาท
2. อายุสัญญา
Contract Duration
1 ปี
3. ค่าสมาชิก (ปีถัดไป)
Renewal Fee
(2,000 บาท)
4. อุปกรณ์+วัตถุดิบ (โดยประมาณ)
Equipment & Raw Material
25,000 บาท
5. ลิขสิทธิ์คีออส, เคาน์เตอร์
Kiosk Copyright
60,000 บาท
6. ขนาดพื้นที่
Kiosk Area
3-6 ตรม.
7. เงินทุนหมุนเวียน (โดยประมาณ)
Capital Investment
( 10,000 )
7. เงินค้ำประกัน
Security Deposit
10,000 บาท
งบการลงทุน (บาท)
Initial Investment (Thai Baht)
100,000 บาท
รายการเมนู
Menus
วอฟเฟิล 15 เมนู

หมายเหตุ : รายการ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลรายการอุปกรณ์วัตถุดิบและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดถือข้อมูลล่าสุด

 In the year 2004, The Waffles was established to promote and to sell the waffle © Copyright 2014 All Rights Reserved. 
Follow us Social Netwoek
line Line QR Code
ig Instagram via browser
https://www.facebook.com/TheWaffleSupply facebook

u Youtube